Pronáje šipky Děčín Ústí nad Labem Litoměřice Litvínov Most

TEPLICKÝ POHÁR 2017/2018

Organizuje:


Společnost TepDarts ve spoluprácí s vybranými restauracemi.

Pravidla: 

Hraje se 501 master out.
Turnaj je vyhlášen pro registrované i neregistrované hráče. 
Turnaj začíná 04.09.2017 a bude probíhat do 20 05.2018. Celá soutěž se skládá ze základních turnajů a Finálového turnaje, který bude určen pouze pro nominované hráče.  Účast ve finále je podmíněna odehráním min. 25 turnajů . Startovné základního turnaje činí 30,- Kč. Velikost Jackpotu se skládá ze startovného hráčů, vybraném na základních turnajích, příspěvků provozovatelů hracích míst 10,-Kč za každou účast hráče v základním turnaji, příspěvků společnosti TepDarts a to ve výši 10,-Kč za každou účast hráče v základním turnaji. Celý Jackpot bude rozdělen na ceny a to následujícím způsobem: odměny pro konečný žebříček, odměny pro umístění v doprovodním turnaji, odměny pro umístění ve finálovém turnaji, a na tzv. „šťastné losy“. Výsledkovou listinu je nutné odevzdat nejpozději do níže uvedených terminů zástupci společnosti TepDarts.

Průběžný žebříček a výše Jackpotu turnajů  bude aktualizován na internetových stránkách  sipky.org  a tepdarts.cz

 

Základní turnaje:

Základní turnaje se odehrají na vybraných provozovnách - viz smluvni hrácí místa. Všechny provozovny a hrací časy budou rovněž uvedeny na stránkách www.tepdarts.cz. Hraje se 501 master out.  Při počtu 5 hráčů se hraje systémem "každý s každým", při účasti šesti a více hráčů se hraje dvoustranný pavouk.
Startovné základního turnaje činí 30,- Kč

Bodování, celkové odměny za umístění v žebříčku:
Průběžný žebříček, který je veden zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy je bodován dle pravidel UŠO „turnaj kategorie C“. Do celkového žebříčku se  budou počítat veškeré získané body hráče/hráčky z 35 nejlepíich Základních a Finálového turnajů Žebříček bude uzavřen dne 25. 05. 2018.
Ceny získá deset nejlepších mužů a pět nejlepších žen, dle žebříčku.            

          muži                                                                   ženy
  1.místo: 2000,-Kč + pohár                                      1500,-Kč + pohár
  2.místo: 1500,-Kč + pohár                                      1000,-Kč + pohár
  3.místo: 1000,-Kč +  pohár                                       800,-Kč + pohár
  4.místo:  800,-Kč                                                     750,-Kč
  5.místo:  700,-Kč                                                     500,-Kč
  6.místo:  600,-Kč                                                     400,-Kč
  7.místo:  500,-Kč                                                     300,-Kč
  8.místo:  400,-Kč
  9.místo:  300,-Kč
 10.místo: 250,-Kč
 
Při stejném počtu bodů, bude zvýhodněn hráč s větším počtem odehraných základních turnajů.


Finálový turnaj:

Datum konání finálového turnaje  datum konání 25.05.2018. Výsledkovou listinu je nutné odevzdat nejpozději do 22 05 2018.
Startovné činí 80,-Kč, kredity se nevhazují. Výše finančních odměn se bude skládat z:  
-           startovné
-           25-60% částky jackpotu v poměru 70%-muži a 30%-ženy
-           sponzorské příspěvky, dárkové předměty
             muži                                                              ženy
1.místo:  25% + pohár                                              33% +pohár
2.místo:  15% + pohár                                              22% + pohár
3.místo:  10% +pohár                                               15% +pohár
4.místo:    9%                                                          10%
5.-6.místo:  7,5%                                                      6%
7.-8.místo:  5%                                                         4%
9.-13. místo: 2,5%
13.-16. místo: 1,5% 


Turnaj tzv. "odpadlíků":
V rámci finálového turnaje proběhne společně pro muže a ženy turnaj tzv. „odpadlíků“ 
startovné 40,- Kč hraje se 301 single, odměny:
1 místo 50% startovného + pohár 
2 místo 30% startovného + pohár 
3 místo 20% startovného + pohár 
Celý zůstatek peněz v Jackpotu bude rozdělen do šťastných losů.


Organizátoři: za TepDarts s.r.o - Alex Petrov tel.602422527


Organizátor si vyhrazují právo změnu.

Hodně sportovních úspěchů

Copyright 1997 - 2016 :: Všechna práva vyhrazena :: Pokud i vy budete chtít vytvořit kvalitní www stránky kontaktujte