Pronáje šipky Děčín Ústí nad Labem Litoměřice Litvínov Most

TEPLICKÝ POHÁR 20112012


Organizuje:


Společnost TepDarts a Sportovní šipkový klub Dubí ve spoluprácí s vybranými restauracemi.

Pravidla: 

Hraje se 501 master out.
Turnaj je vyhlášen pro registrované i neregistrované hráče. 
Turnaj začíná 05. 09. 2011 a bude probíhat do 31. 05. 2012. Celá soutěž se skládá ze základních turnajů, 4 Doprovodných turnajů (každé období trvá cca. 2 měsíce), ze závěrečných turnajů a jednoho Finálového turnaje, který bude určen pouze pro nominované hráče. Pro účast v jednotlivém doprovodném turnaji stačí odehrát v příslušném období 4 základní turnaje na licencovaném hracím místě. Účast ve finále je podmíněna odehráním min. 27 základních turnajů. Startovné základního turnaje činí 30,- Kč. Velikost Jackpotu se skládá ze startovného hráčů, vybraném na základních turnajích, příspěvků provozovatelů hracích míst 10,-Kč za každou účast hráče v základním turnaji, příspěvků společnosti TepDarts a to ve výši 10,-Kč za každou účast hráče v základním turnaji a finančního příspěvku provozovatelů hracích míst, t.j. 500,- Kč za každé hrací místo. Celý Jackpot bude rozdělen na ceny a to následujícím způsobem: finanční odměny pro konečný žebříček, odměny pro umístění v doprovodním turnaji, odměny pro umístění ve finálovém turnaji, a na tzv. „šťastné losy“. Výsledkovou listinu je nutné odevzdat nejpozději do níže uvedených terminů zástupci společnosti TepDarts.

Průběžný žebříček a výše Jackpotu turnajů  bude aktualizován na internetových stránkách SČOŠS a na www.tepdarts.cz  

Základní turnaje:


Základní turnaje se odehrají na vybraných provozovnách - viz licenzovaná hrací místa. Všechny provozovny a hrací časy budou rovněž uvedeny na stránkách www.tepdarts.cz. Hraje se 501 master out.  Při počtu 5 hráčů se hraje systémem "každý s každým", při účasti šesti a více hráčů se hraje dvoustranný pavouk.
Startovné základního turnaje činí 30,- Kč


Doprovodné turnaje:

 
Doprovodné turnaje proběhnou v termínech:   
 
Termín doprovodních turnajů     A
Termín ukončení žebříčku          B
Termín odevzdání výsl. listiny    C

1
05.11.2011        A                 
28.10.2011        B        
02.11.2011        C        
2
07.01.2012        A
31.12.2011        B
04.01.2012        C
3
10.03.2012        A
04.03.2012        B
O7.03.2012        C
4
12.05.2012        A
05.05.2012        B
09.05.2012        C

Na doprovodný turnaj budou nominovány hráči, kteří se minimálně 4x zúčastnili Základních turnajů a to v každém z výše uvedených období. Účast v doprovodném turnaji se počítá do celkového počtu účastí nutnou pro nominaci do finálového turnaje.
Místo konání doprovodních turnajů bude vylosováno. Hraje se dvoustranný pavouk a to 501 master OUT, startovné 50,-Kč, kredity se do strojů vhazují. 
Výše finančních odměn na doprovodných turnajích se bude skládat z:
- startovné
- Jackpot ve výši 25% našetřené částky za příslušné období, v poměru cca. 70% muži a 30% ženy
- sponzorské příspěvky, dárkové předměty


            muži                                                                  ženy
  1.místo:     30% + láhev                                             37% + láhev
  2.místo:     20% + láhev                                             27% + láhev
  3.místo:     15% + láhev                                             21% + láhev
  4.místo:     10%                                                        15%
  5.-6.místo: 7,5%                                                            
  7.-8.místo: 5%                                                              
 
Bodování, celkové odměny za umístění v žebříčku:
Průběžný žebříček, který je veden zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy je bodován dle pravidel UŠO „turnaj kategorie C“. Do celkového žebříčku se budou počítat pouze 8 nejlepší umístění hráče/hráčky v Základních turnajích za příslušné období a získané body ve všech Doprovodních turnajích
. V hracím období od 05.05.2012 do 31.05.2012 se do celkového žebříčku započítává pouze 5 nejlepších umístění hráče/hráčky. Žebříček bude uzavřen dne 31. 05. 2O11. Konečné bodové zisky v pořadí hráčů bude násobeno koeficientem (jedná se o zvýhodnění registrovaných hráčů nižších lig a neregistrovaných hráčů), a to podle klíče:
1.liga a extraliga - zůstává stejný počet bodů
2.liga - počet bodů krát 1,05
3.liga - počet bodů krát 1,1
4.liga, devize a neregistrovaní hráči - počet bodů krát 1,15
Ceny získá deset nejlepších mužů a pět nejlepších žen, dle žebříčku.
            

          muži                                                                   ženy
  1.místo: 2000,-Kč                                                      1000,-Kč
  2.místo: 1500,-Kč                                                       800,-Kč
  3.místo: 1000,-Kč                                                       600,-Kč
  4.místo:  700,-Kč                                                        500,-Kč
  5.místo:  600,-Kč                                                        300,-Kč
  6.místo:  500,-Kč
  7.místo:  400,-Kč
  8.místo:  350,-Kč
  9.místo:  300,-Kč
 10.místo: 250,-Kč
 
Při stejném počtu bodů, bude zvýhodněn hráč s větším počtem odehraných základních turnajů.
 


Finálový turnaj:


Finálový turnaj proběhne 11.06.2010 v jedné vylosované licenzované provozovně, Výsledkovou listinu je nutné odevzdat nejpozději do 02.06.2010
Startovné činí 80,-Kč, kredity se nevhazují. Výše finančních odměn se bude skládat z:  
-           startovné
-           25-60% částky jackpotu v poměru 70%-muži a 30%-ženy
-           sponzorské příspěvky, dárkové předměty


             muži                                                              ženy
1.místo:  25% + pohár                                              33% +pohár
2.místo:  15% + pohár                                              22% + pohár
3.místo:  10% +pohár                                               15% +pohár
4.místo:    9%                                                          10%
5.-6.místo:  7,5%                                                      6%
7.-8.místo:  5%                                                         4%
9.-13. místo: 2,5%
13.-16. místo: 1,5%

 


Turnaj tzv. "odpadlíků":


V rámci finálového turnaje proběhne společně pro muže a ženy turnaj tzv. „odpadlíků“ 
startovné 40,- Kč hraje se 301 single, odměny:
1 místo 50% startovného + pohár 
2 místo 30% startovného + pohár 
3 místo 20% startovného + pohár 
Celý zůstatek peněz v Jackpotu bude rozdělen do šťastných losů.


Organizátoři: za TepDarts - Alex Petrov tel.: 6O2 422 527

za Sportovní šipkový klub Dubí - Tilz Karel tel.: 776485681


Organizátoři si vyhrazují právo změnu.

Hodně sportovních úspěchů