Pronáje šipky Děčín Ústí nad Labem Litoměřice Litvínov Most

Příspěvek na trénink 2011/2012

 

PŘÍSPĚVEK NA TRÉNINK

/ dále jen „Příspěvek“  

Pravidla:

Příspěvek spočívá v poskytnutí speciálních žetonů. Jeden žeton má hodnotu 99,- Kč (pozn.: při vhození žetonu dojde k nakreditování šipkového automatu na zmiňovanou částku). Tento Příspěvek je možno využívat pouze na šipkových automatech společnosti TepDarts. S využitím Příspěvku musí souhlasit provozovatel restaurace.

Využití žetonu:

Družstvo, které chce využívat Příspěvek (žetony) se musí zaregistrovat u společnosti TepDarts. Žetony jsou nepřenosné a mohou být využity pouze na provozovně, kde má družstvo hrací místo. Žetony jsou výhradně určeny k tréninkovým účelům na domácím šipkovém automatu. O použití žetonů je družstvo povinno informovat majitele provozovny nebo personál, který zodpovídá za provoz šipkového automatu. Provozovnám, kde je soustředěno více družstev, jsou žetony evidovány společně (tzn. k hracímu místu). Žetony budou vydávány přímo na provozovně a to vždy při vyúčtování.

Jestliže družstvo nevyužilo výhody všech žetonů pro dané období (z pravidla se jedná o období od posledního vyúčtování do následujícího vyúčtování, cca 1 měsíc) a opět splnilo podmínky přidělení žetonů, budou družstvu tyto žetony dorovnány do výše nárokovaného množství.

V případě jakéhokoliv zneužití či využití žetonů na jiných šipkových automatech, než-li na domácím hracím místě, je provinilé družstvo povinno vrátit zbývající žetony organizátorovi a bude vyřazeno z programu Příspěvků.

Klíč k přidělování žetonů:

1 žeton/ měs. - obdrží každé družstvo, které hraje jakoukoliv soutěž UŠO

1 žeton/ měs. - obdrží  hrací místo, za každý odehraný turnaj v předchozím měsíci, který je započítávan do Teplického poháru, Jackpot Cupu, apod.

PODMÍNKY:

Příspěvek je možno uplatňovat v sezóně 2011/2012 a to v podobě žetonů, kde hodnota jednoho je 99,- Kč (pozn.: při vhození žetonu dojde k nakreditování šipkového automatu na zmiňovanou částku). Družstvo/hrací místo obdrží za svoji účast na určitých šipkových turnajích určitý počet žetonů viz. Klíč k přidělování žetonů

Pokud provozovna souhlasí se zapojením do programu Příspěvků, zástupce spol. TepDarts nainstaluje do šipkového automatu elektronický vhazovač akceptující žetony.

Má-li uživatel provozovny přístup ke kase, je povinen uchovat při výběru kasy všechny vybrané žetony a předat je při vyúčtování účtaři. Žetony jsou společně s tržbou zaznamenány na počítadlech. Při vyúčtování je hodnota žetonů odečtena a tím je stanovena skutečná tržba.

Uživatel provozovny je povinen, dle svých možností, dohlížet na dodržování pravidel programu Příspěvků ze strany hráčů. V případě, že se při vyúčtování objeví větší počet žetonů než je možno získat v programu Příspěvků, je uživatel provozovny povinen tuto skutečnost nahlásit organizátorovi akce – společnosti TepDarts, který na dané provozovně ukončí  program Příspěvků.

Uživatel provozovny a spol. TepDarts může od uplatnění Příspěvků na dané provozovně odstoupit bez udání důvodu.

za Tepdarts

Alex Petrov